Městská policie Litoměřice (Městská policie)

Městská policie Litoměřice je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii.

Zahradnická 600/3, Litoměřice-Předměstí