Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (Katedra matematiky a deskriptivní geometrie)

Katedra zajišťuje výuku matematiky v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech na pěti fakultách VŠB – TUO a na dalších univerzitních oborech. Zahrnuje výuku matematiky, deskriptivní geometrie, numerických metod, algoritmizace, ...

17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba