MgA. Martin Gaja – sochař a výtvarník

  • Sochařské práce – tvorba soch do různých materiálů (kámen, dřevo, pálená hlína, kov), modelování podle modelu, polychromování dřevěných soch, odlévání do sádry nebo jiných materiálů.
  • Kamenosochařská výzdoba v architektuře, návrhy a realizace pomníků na zakázku.
  • Výzdoba tesařských prvků v architektuře, sloupy, trámy a podobně.
  • Řezbářská výzdoba nábytku nebo tvorba masivního nábytku na zakázku, tvorba betlémů a jiných řezbářských prací.
  • Volná kresba a malba podle modelu nebo v krajině.