Město Kunštát (Městská policie)

Městská policie je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii.

nám. Krále Jiřího 106, Kunštát-Kunštát