QCONTROL s.r.o., odštěpný závod (Odštěpný závod)

  • Certifikace stavebních výrobků – posuzování a ověřování neměnnosti parametrů stavebních výrobků.
  • Certifikace systémů managementu – dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
  • Zkušebna stavebních hmot – zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu, stříkaného betonu, zkoušky betonových výrobků, polní geotechnické zkoušky, zkoušení cementů, malt a injektážních malt, zkoušky asfaltů a další.