JUDr. Michal Kellner, advokát – JFK legal (Sídlo)

Havlíčková 1043/11, Praha 1 − Staré Město

JUDr. Michal Kellner, advokát – JFK legal (Pobočka)

Jana Opletala 644/8, Poděbrady-Poděbrady III